Úvodní školení a instalace programu

Popis

Základní službou, kterou nabízíme začínajícím uživatelům je instalace a úvodní školení obsluhy. Program si samozřejmě můžete nainstalovat sami a součástí programu je podrobný manuál, ale úvodní instalace a školení vám rozjezd usnadní.

Instalace a nastavení programu

Program vám nainstalujeme, nahrajeme potřebné údaje (katastrální data, katastrální mapy, půdní bloky z LPIS, zvířata z centrální evidence). Provedeme vás úvodním nastavením programu, aby se přesně přizpůsobil podmínkám ve vašem podniku. Celý proces implementace vám umožní software využívat efektivně již od prvního dne. Tyto úkony mohou proběhnout pomocí služby vzdálený servis nebo přímo na vašem pracovišti.

Úvodní školení obsluhy

Začínajícím uživatelům zkušený lektor ukáže základní pracovní postupy krok za krokem. Pracovní postupy si můžeme ukazovat i na vašich skutečných datech. Obdržíte od nás tištěný manuál, který vám při začátku práce s programem pomůže. Školení může probíhat na vašem pracovišti nebo v naší počítačové učebně v sídle naší firmy.

Zjistěte více

Vyzkouším demoverzi zdarma

 

Zjistit více

 

Mám zájem o prezentaci či nákup

 

Zjistit více

 

Evidence půdy

 

Zjistit více

 

Agronomické evidence

 

Zjistit více

 

Chovatelské evidence

 

Zjistit více

 

© GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz