Evidence půdy

GC ÚPRAVY® - evidence půdy

Program GC ÚPRAVY® je určen pro zemědělské podniky a uživatele nebo vlastníky zemědělské půdy. Uživatelům a vlastníkům půdy zajišťuje dokonalý přehled o parcelách, smlouvách a majetku. Umožní efektivní správu zemědělské půdy a pokročilá vyhodnocení, evidence a zobrazení v mapě.

Evidence půdy, správa pozemků

katastr nemovitostí katastrální mapy půdní bloky evidence půdy

 

Katastr a mapy

Získáte okamžitý přehled v katastrálních datech s možností řady užitečných výběrů a vyhodnocení. Systém dokáže identifikovat největší vlastníky půdy v katastru nebo spočítat vyhláškovou cenu půdy dle BPEJ. Libovolný výběr parcel lze zobrazit v mapě a porovnat s půdními bloky, leteckou, erozní nebo turistickou mapou.

pachtovní smlouvy evidence půdy

 

Nájem, pacht a směny půdy

Smlouvy se vytváří z katastrálních dat nebo z mapy. Dle nastavení se automaticky počítá nájem. Tiskovou podobu smluv přizpůsobíte vašim potřebám. Systém pohlídá změny v katastru. Nasmlouvané a vlastní pozemky ihned zobrazíte v mapě a porovnáte s půdními bloky. Program vyhodnotí právní důvody užívání v celém podniku a připraví kompletní podklady pro řešení směny půdy s konkurencí.

výplata pachtu evidence půdy

 

Platby

Výplata nájmu (pachtu) vychází ze zadaných smluv. U osob nastavíte požadovaný způsob výplaty a celkové sestavy plateb se vytváří hromadně. Připravena je možnost elektronického předání plateb převodem do banky a složenek na poštu. U vlastníků vždy vidíte historii výplaty nájmu.

správa zemědělské půdy evidence půdy

 

Nákup a správa půdy

Systém umožní zpracovat podklady pro nákup půdy, oslovit vlastníky ze zájmové lokality. Hromadně můžete zpracovat návrhy kupních smluv a poté sledovat a vyhodnocovat stav kupního procesu pomocí statistik nebo mapy a následně zajistit přehlednou správu půdy.

evidence nemovitého majetku evidence půdy

 

Evidence majetku

Nemovitosti ve vlastnictví lze efektivně sledovat v modulu Majetek. Základní údaje se okamžitě načítají z katastrálních dat. K dispozici jsou vyhodnocení v mapě a možnost zadání dalších agend: cena, kupní smlouva, účel použití, minulý vlastník, fotodokumentace aj.

daně z věcí nemovitých evidence půdy

 

Daně z nemovitostí

I daňové přiznání lze zpracovat snadno. Údaje se přenesou z katastrálních dat. Na základě daňových předpisů je možné zadat případné osvobození a výsledné daňové přiznání je elektronicky předáno na Finanční úřad.

 

Zjistěte více

demoverze GC ÚPRAVY
Vyzkouším demoverzi
zdarma

 

Zjistit více

 

prezentace GC ÚPRAVY
Mám zájem o prezentaci či nákup

 

Zjistit více

 

obecné informace GC ÚPRAVY
Obecné informace
GC ÚPRAVY®

 

Zjistit více

 

agronomická evidence
Agronomické evidence
 

 

Zjistit více

 

chovatelské evidence
Chovatelské evidence
 

 

Zjistit více

 

Video evidence půdy

 

Náhledy

gc zemědělec
© GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz