Novinky

Dotazník pro uživatele
Udělejte si prosím 5 minut čas a vyplňte krátký dotazník pro uživatele programu. Náměty, které nám poskytnete, povedou určitě k vylepšení práce v programu a zkvalitnění našich služeb. Dotazník naleznete zde

14.9.2018

Změna smluvní dokumentace - GDPR
25. května 2018 začne v celé EU platit nařízení na ochranu osobních údajů GDPR. V reakci na nové požadavky, které nařízení přináší, aktualizujeme všeobecné obchodní podmínky, které popisují platný rámec při používání informačního systému GC ÚPRAVY. Aktuální podobu všeobecných obchodních podmínek naleznete na našich webových stránkách: https://www.gcupravy.cz/ke-stazeni/vop.pdf

21.4.2018

Školení GDPR pro evidenci půdy
V souvislosti s nařízením GDPR jsme připravili školení zaměřené zejména na problematiku evidence půdy a nakládání s katastrálními daty a správné postupy při uzavírání pachtovních smluv. Přihlásit se můžete zde

27.3.2018

TECHAGRO 2018
Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se uskuteční ve dnech 8.-12.4. 2018. Najdete nás v Brně na Výstavišti, v pavilonu B, stánek 008 (společný stánek s Agriprintem).

15.3.2018

Slavíme čtvrtstoletí
V březnu tohoto roku slavíme 25. výročí založení naší společnosti GEOCENTRUM, spol. s .r.o. Rádi bychom poděkovali všem našim zákazníkům za důvěru a spolupráci, kterou nám již desítky let poskytujete. Věříme, že i v příštích letech navážeme na dosavadní úspěchy a ke spokojenosti všech budeme tvořit kvalitní software.

13.3.2018

Nařízení o ochraně údajů občanů EU
25. května vstoupí v platnost nařízení o ochraně údajů občanů EU (známě jako GDPR). Pro snadné doložení souladu systému GC ÚPRAVY s nařízením GDPR připravujeme změnu všeobecných obchodních podmínek, které budou splnění všech požadavků smluvně garantovat. Při zpracování osobních údajů v informačním systému GC ÚPRAVY je kladen důraz na zabezpečení údajů, náš systém je připraven nastavit adekvátní přístupová práva uživatelům v rámci vašeho podniku a umožní snadno realizovat práva osob jejichž údaje shromažďujete (informační, změnovou povinost dle nařízení GDPR).

Aby váš podnik splnil všechny požadavky GDPR nestačí mít jen správný informační systém s garancí důvěryhodného poskytovatele. Každý podnik musí dále vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovává, jaká hrozí rizika jejich úniku a zneužití a podle toho přijímat opatření pro jejich ochranu. V nejbližších dnech pro naše zákazníky připravíme možnost školení nebo zpracování auditu, který zajistí co nejsnadnější připravenost podniku na požadavky GDPR v oblasti evidence půdy, problematiky katastrálních dat a pachtovních smluv.

15.2.2018

Školení v počítačové učebně
Připravili jsme pro vás sérii školení v počítačové učebně. Vypsány jsou kurzy pro evidenci půdy a agronomy, v případě zájmu vypíšeme další termíny. Přihlásit se můžete zde. Školení bude probíhat nad původním systémem GC ÚPRAVY.

8.9.2017

Evidence sklizně
Součástí programu GC ÚPRAVY® je možnost evidovat sklizeň a produkci. Využít můžete dokonce několik způsobů evidence - podle toho o jaký detail informací máte zájem. K dispozici je jednoduchá evidence průměrné produkce za plodinu, detail produkce na půdním bloku nebo podrobný vážní deník, kam se zapisují všechny fůry, které projedou váhou. Produkci je možné evidovat s vazbou na sklad, program dokáže vyhodnotit také hospodářský výsledek po blocích, plodinách nebo odrůdách. Přejeme vám bohatou úrodu.

19.7.2017

Národní výstava hospodářských zvířat 2017
Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat do Brna na Výstaviště, která se koná od 11. – 14. 5. 2017. Najdete nás na společném stánku s Agriprintem – Vydavatelství Baštan, volná plocha P, stánek 014. Těšíme se na Vás

10.5.2017

Osevní postup
Součástí podání žádosti o dotace je uvedení osevního postupu. S ohledem na automatizaci tohoto kroku umožnilo MZe předání osevního postupu i z programu GC ÚPRAVY. Pro vygenerování správného souboru osevního postupu je třeba mít zadané všechny plodiny pro daný hospodářský rok, poté je možné vygenerování souboru a jeho elektronické předání.

3.4.2017

Setkání uživatelů 2017
Během měsíce února proběhlo Setkání uživatelů software GC ÚPRAVY® na tradičních místech: Tetčice u Rosic, Olomouc a Beroun u Prahy. Na setkání přijelo celkem 240 účastníků z celé ČR. Děkujeme vám za účast a věříme, že se vám setkání líbilo a příští rok se opět uvidíme. Fotografie ze setkání si můžete prohlédnout zde.

17.2.2017

Školení v počítačové učebně
Připravili jsme pro Vás jarní sérii jednodenních školení s tématy jak pro agronomy, tak pro pracovníky evidence půdy a majetku. Přehled témat, termínů a objednávku najdete zde. V případě obsazení termínu a dalšího zájmu vypisujeme nový termín. Těšíme se na Vás !

9.1.2017

Setkání uživatelů
Připravili jsme pro Vás každoroční Setkání uživatelů. Uskuteční se opět v Tetčicích – Hotel u Crlíků, Berounu u Prahy – Hotel Na Ostrově a v Olomouci – Aula Přírodovědecké fakulty (naproti Rozáriu). Přihlašovat se můžete již nyní zde

4.1.2017

Vzdělávací akce
Tento rok jsme uspořádali přes 20 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo přes 450 uživatelů informačního systému GC ÚPRAVY®. Děkujeme za váš zájem, je to pro nás cenná zpětná vazba. Fotografie naleznete zde:

1.11.2016

Nitrátová směrnice
Od srpna 2016 vstoupila v platnost novela nitrátové směrnice. Změny jsou již zapracovány do programu GC ÚPRAVY. Novelu č. 235/2016 Sb. i s vyznačenými změnami si můžete stáhnout zde

29.8.2016