Agronomická evidence

GC ÚPRAVY® - agronomická evidence

V zemědělských podnicích umožní efektivní vedení agronomických evidencí s vazbou na LPIS a sklady. K dispozici jsou mapová vyhodnocení a mobilní verze pro chytré telefony. Program splní veškeré požadavky pro elektronickou evidenci hnojiv a povinné předávání statistik plodin, hnojiv a výnosů, které platí od roku 2023. Všechny funkce jsou součástí systému, nemusíte v budoucnu dokupovat další součásti.

Popis SW

agronomické evidence hnojení ochrana zelená nafta

 

Agronomická evidence

Bloky se aktualizují z LPIS. V kartě bloku můžete evidovat: plodiny, osiva, produkci, sklizeň, hnojení s kontrolou nitrátovky, bilanci dusíku a organické hmoty pro ekoplatbu, AZP, ochranu rostlin, odpočty blízkosti vody, práce, zelenou naftu, ekologii, hospodářský výsledek. Probíhá kontrola dotačních pravidel a legislativy. Připraveny jsou výstupy pro kontroly i provozní potřeby a statistiky osevu, výnosů, hnojiv a přípravků v elektronické podobě.

hospodářské mapy erozní mapa

 

Mapy

K dispozici je mapa. Zobrazíte hospodářskou mapu s podkladem letecké mapy, katastru, eroze nebo automapy. Můžete si zobrazit plodinovou mapu, mapu bloků dle kultur aj. Připravena je možnost zakreslit vlastní dělení bloků dle požadavků DZES 5 a DZES 7d. Dělené bloky lze přetáhnout i dle zákresu erozních pozemků v LPIS.

mobilní aplikace pro agronomy půdní bloky katastr eroze

 

Mobilní řešení

Mobilní aplikace umožní přistupovat k údajům agronomické evidence přímo v terénu. Dle vaší polohy se zobrazí mapa bloků s podkladem letecké mapy, katastru nebo eroze. V kartě bloku se zobrazí údaje o osevu, hnojení, použití přípravků či hospodářský výsledek. Vytvořit si můžete také vlastní poznámku k bloku.

Zjistit více

skladové hospodářství hnojiva pesticidy

 

Sklady

Evidence hnojiv a přípravků mohou být provázány se sklady – výdeje ze skladu se vytváří v souladu s aplikací na blok automaticky.

hospodářský výsledek

 

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek vyhodnotí náklady a výnosy po blocích či plodinách a odrůdách. Bilancovat můžete také hospodaření s dusíkem a organickou hmotou.

agronomické evidence vazba na účetní systém

 

Propojení s účetnictvím

GC ÚPRAVY® jsou připraveny na výměnu dat s účetními systémy. Předávání dat probíhá z evidence skladů či pracovních činností v měsíčních cyklech.

zelená nafta

 

Práce a zelená nafta

V programu lze vést evidenci pracovních činností i se spotřebou zelené nafty. Výsledkem evidence je tisk zelené nafty do daňového přiznání, které lze v elektronické podobě nahrát na portál celní správy.

 

Zjistěte více

Vyzkouším demoverzi
 zdarma

 

Zjistit více

 

Mám zájem o prezentaci
 či nákup

 

Zjistit více

 

Obecné informace
 GC ÚPRAVY®

 

Zjistit více

 

Evidence půdy
 

 

Zjistit více

 

Chovatelské evidence
 

 

Zjistit více

 

Video evidence hnojení, přípravků, zelená nafta

 

Náhledy

gc zemědělec

Náhledy 2


© GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz