Agronomická evidence

GC ÚPRAVY® - agronomická evidence

V zemědělských podnicích umožní efektivní vedení agronomických evidencí s vazbou na LPIS, sklady či účetní systém. K dispozici jsou také mapová vyhodnocení a mobilní verze pro tablety a chytré telefony. Všechny funkce jsou součástí systému, nemusíte v budoucnu dokupovat další součásti.

Popis SW

agronomické evidence hnojení ochrana zelená nafta

 

Agronomická evidence

Bloky se aktualizují z LPIS. V kartě bloku můžete evidovat: plodiny, osiva, produkci, sklizeň, hnojení s kontrolou nitrátovky, AZP, ochranu rostlin, odpočty blízkosti vody, práce, zelenou naftu, ekologii, hospodářský výsledek. Probíhá kontrola dotačních pravidel a legislativy. Připraveny jsou výstupy pro kontroly, přípravu dotačních žádostí i provozní potřeby.

hospodářské mapy erozní mapa

 

Mapy

K dispozici je mapa. Zobrazíte hospodářskou mapu s podkladem letecké mapy, katastru, eroze nebo automapy. Můžete si zobrazit plodinovou mapu, mapu bloků dle kultur aj.

mobilní aplikace pro agronomy půdní bloky katastr eroze

 

Mobilní řešení

Mobilní aplikace umožní přistupovat k údajům agronomické evidence přímo v terénu. Dle vaší polohy se zobrazí mapa bloků s podkladem letecké mapy, katastru nebo eroze. V kartě bloku se zobrazí údaje o osevu, hnojení, použití přípravků či hospodářský výsledek. Vytvořit si můžete také vlastní poznámku k bloku.

Zjistit více

skladové hospodářství hnojiva pesticidy

 

Sklady

Evidence hnojiv a přípravků mohou být provázány se sklady – výdeje ze skladu se vytváří v souladu s aplikací na blok automaticky.

hospodářský výsledek

 

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek vyhodnotí náklady a výnosy po blocích či plodinách a odrůdách.

agronomické evidence vazba na účetní systém

 

Propojení s účetnictvím

GC ÚPRAVY® jsou připraveny na výměnu dat s účetními systémy. Předávání dat probíhá z evidence skladů či pracovních činností v měsíčních cyklech.

zelená nafta

 

Práce a zelená nafta

V programu lze vést evidenci pracovních činností i se spotřebou zelené nafty. Výsledkem evidence je tisk zelené nafty do daňového přiznání, které lze v elektronické podobě nahrát na portál celní správy.

 

Zjistěte více

Vyzkouším demoverzi
 zdarma

 

Zjistit více

 

Mám zájem o prezentaci
 či nákup

 

Zjistit více

 

Obecné informace
 GC ÚPRAVY®

 

Zjistit více

 

Evidence půdy
 

 

Zjistit více

 

Chovatelské evidence
 

 

Zjistit více

 

Video evidence hnojení, přípravků, zelená nafta

 

Náhledy

gc zemědělec
© GEOCENTRUM, spol. s r.o. | geocentrum.cz