Služby pro zemědělství

Tisk map a mapová vyhodnocení

Zpracujeme velkoformátové
mapové tisky nebo mapová
vyhodnocení pro nejrůznější
účely. Tiskneme na papír,
fotopapír nebo plast. Tiskneme
hospodářské mapy, vyhodnocení
vlastnictví nebo smluv v katastru,
plodinové mapy, erozní mapy,
vyhodnocení nitrátové směrnice
a další dle dohody.

Agroporadenství

Zabýváme se cíleným
poradenstvím před návštěvou
kontrolního orgánu ve vašem
podniku. V rámci poradenství
procházíme kontrolní
požadavky a vyhodnotíme
slabiny podniku, kterým
můžete s naší pomocí předejít.
Pokrýváme podmínky cross
compliance a dále některé
národní kontroly. Na tyto služby
je možné získat dotace.

Havarijní plány, provozní řády

Zpracujeme nebo zařídíme
aktualizaci povinných dokumentů
pro váš podnik. Pomůžeme vám
s havarijním plánem, provozním
řádem, hodnocením rizik
ekologické újmy.

Geodézie a projekce

Provádíme geodetické práce
v oblasti inženýrské a katastrální
geodézie. Zejména se jedná
o tyto služby: zaměření erozních
pozemků nebo biopásů, staveb
a inženýrských sítí ve středisku,
vytýčení hranic pozemků.
>> Geodetické služby
>> Projekční služby

Tvorba webu

Pro lepší propagaci vašeho
podniku vytvoříme webové
stránky na míru dle posledních
trendů a technologií. Zajistíme
jejich aktuálnost, úplnost a správu
za výhodných cenových podmínek.

Ukázka hospodářské mapy s podkladem letecké mapy, základní mapy nebo katastrální mapy: