Technická podpora

Základní informace

Uživatelé systému GC ÚPRAVY®
mají k dispozici služby zákaznické
podpory. Při pořízení programu
má každý uživatel podporu
na jeden kalendářní rok zdarma.
Poté se podpora každoročně
předplácí (viz ceník). Součástí
podpory jsou tyto služby:

Legislativní aktualizace

Samozřejmostí jsou úpravy
systému dle legislativních
změn. Zajišťujeme nepřetržitý
rozvoj systému a stálý
technologický vývoj.
Nasloucháme přáním zákazníků
a požadavkům z oboru.

Přístup k novým verzím

Aktuální verze jsou vždy dostupné
přes internet a systém
se aktualizuje automaticky
nebo na novou verzi upozorní.

Hotline

Odborná konzultace a pomoc
při práci s programem
je poskytovaná v pracovních dnech.
telefon: 585 205 260
e-mail: gcupravy@geocentrum.cz

Informační servis

Vnitřní informační služba
systému GC ÚPRAVY®
o novinkách v legislativě,
nových funkcích nebo dalších
užitečných službách.

Setkání uživatelů

Každoročně pořádáme
odborné semináře.
Představujeme aktuální
pracovní postupy, které
zákazníkům pomáhají systém
lépe využívat.

Zajištění datového provozu

Data uložená v datacentru

Aplikace GC ÚPRAVY® poskytuje flexibilní řešení s daty, která jsou přístupná online. Pracovat je možné kdekoli a kdykoli potřebujete. Data aplikace jsou uložena v datovém centru DataSpring, které je vybudováno v ČR a ve střední Evropě patří k technologické špičce.

Přístup k datům

Základní službou, kterou zajišťujeme je přístup k datům. V rámci vašeho podniku bude možné data snadno sdílet. Do evidencí můžete přistupovat v případě potřeby z jiného střediska nebo z domova. Datacentrum zajistí dostupnost aplikací a dat minimálně 99,9% času. Pro správnou funkci a zálohu dat budou prováděny předem plánované a oznámené technologické odstávky datového serveru zpravidla v nočních hodinách.

Zálohování

Data jsou v datovém centru pravidelně zálohována. Smluvní podmínky vám přináší jistotu ochrany vašich dat. GC ÚPRAVY® jsou nákladově efektivní, pohodlné a bezpečné řešení. Ušetříte za zálohovací média, investice do serverového software a hardware a postupy s aktualizací celého systému a vstupních dat.

Služby pro uživatele

Konzultace a školení

Nevíte-li si rady s pracovním
postupem nebo legislativou
spojenou s danou evidencí?
Kontaktujte nás a zajistíme
ve vašem podniku odbornou
konzultaci nebo školení přímo
nad vašimi daty. Pořádáme také
kurzy v počítačové učebně.

Vzdálený servis

Vzdálený servis je služba
k poskytování vzdálené podpory
uživatelům programu GC ÚPRAVY®.
Vaše pracoviště se připojí přes
internet na službu hotline a náš
pracovník vám přímo na monitoru
počítače pomůže při práci v aplikaci
GC ÚPRAVY® stejně, jako by seděl
vedle vás.

Katastrální data

Pro pracoviště evidence půdy
poskytujeme data katastru
nemovitostí v elektronické
podobě. Rádi vám zpracujeme
předběžnou kalkulaci a poradíme
vám, jak za nákup dat ušetřit.
Katastrální data se do programu
nahrávají automaticky
prostřednictvím internetu.

Audit evidence půdy

Prověříme rozsah pořízených
evidencí a vyhodnotíme právní
důvody užívání. Ukážeme vám
postupy pro vyhodnocení smluv
v mapě. Zpracujeme statistiku
smluv a vlastních pozemků
a porovnáme ji s půdními bloky.
Společně s vámi naplánujeme
postup vedoucí k nápravě
zjištěných problémů.

Kontrola agronomické evidence

Zajistíme kontrolu správnosti
vedení zemědělských evidencí.
Prověříme aktuální nastavení
programu a číselníků. Službu
zajistí akreditovaný poradce MZe.

Definiční body parcel

Pro katastrální území, ve kterých
ještě není k dispozici digitální
katastrální mapa, zpracujeme
definiční body pro parcely
ve zjednodušené evidenci.
Definiční body vám v kombinaci
s rastrovými podklady pomohou
získat kompletní přehled o půdě
a nahradí digitální mapu.