Informační systém GC ÚPRAVY®

Program GC ÚPRAVY® je určen pro zemědělské podniky a uživatele nebo vlastníky zemědělské půdy. Uživatelům a vlastníkům půdy zajišťuje dokonalý přehled o parcelách, smlouvách a majetku. Umožní pokročilá vyhodnocení, evidence a zobrazení v mapě. V zemědělských podnicích dále umožní efektivní vedení agronomických a chovatelských evidencí.

   Agronomická evidence a sklady

Agronomická evidence

Bloky se aktualizují z LPIS. V kartě bloku můžete evidovat: plodiny, osiva, produkci, sklizeň, hnojení s kontrolou nitrátovky, AZP, ochranu rostlin, práce, zelenou naftu, ekologii, hospodářský výsledek. Probíhá kontrola dotačních pravidel a legislativy. Připraveny jsou výstupy pro kontroly i provozní potřeby.

Mapy a sklady

Evidence hnojiv a přípravků mohou být provázány se sklady – výdeje ze skladu se vytváří v souladu s aplikací na blok automaticky. K dispozici je mapa. Zobrazíte hospodářskou mapu s podkladem letecké mapy, katastru, eroze nebo automapy.

Evidence a mapy v mobilu

Aplikace pro chytré telefony umožní přistupovat k údajům agronomické evidence přímo v terénu. Dle vaší polohy se zobrazí mapa bloků s podkladem letecké mapy, katastru nebo eroze. Prohlížet můžete historii osevu, hnojení a použití přípravků.
otevřít odkaz

 

  Evidence a nákup půdy

Katastr a mapy

Získáte okamžitý přehled v katastrálních datech s možností řady užitečných výběrů a vyhodnocení. Systém dokáže identifikovat největší vlastníky půdy v katastru nebo spočítat vyhláškovou cenu půdy dle BPEJ. Výběry lze zobrazit v mapě a parcely porovnat s půdními bloky.

Nájem a pacht

Smlouvy se vytváří z katastrálních dat nebo z mapy. Dle nastavení se automaticky počítá nájem. Tiskovou podobu smluv nebo průvodních dopisů snadno nastavíte. Systém hlídá změny v katastru. Nasmlouvané a vlastní pozemky lze vyhodnotit v mapě a porovnat s půdními bloky a vyhodnotit právní důvody užívání a směny půdy.

Platby

Výplata nájmu (pachtu) vychází ze zadaných smluv. U osob nastavíte požadovaný způsob výplaty a celkové sestavy plateb se vytváří hromadně. Připravena je možnost dávkového předání plateb převodem do banky a složenek na poštu. U vlastníků vždy vidíte historii výplaty nájmu.

Nákup a prodej půdy

Systém umožní zpracovat podklady pro nákup půdy, oslovit vlastníky ze zájmové lokality. Hromadně můžete zpracovat návrhy kupních smluv a poté sledovat a vyhodnocovat stav kupního procesu pomocí statistik nebo mapy.

Majetek

Nemovitosti ve vlastnictví lze efektivně sledovat v modulu Majetek. Základní údaje se okamžitě načítají z katastrálních dat. K dispozici jsou vyhodnocení v mapě a možnost zadání dalších agend: cena, kupní smlouva, účel použití, minulý vlastník, fotodokumentace aj.

Daně z nemovitostí

I daňové přiznání lze zpracovat snadno. Údaje se přenesou z katastrálních dat. Na základě daňových předpisů je možné zadat případné osvobození a výsledné daňové přiznání je elektronicky předáno na Finanční úřad.

 

   Evidence pro chovatele

Stájový registr

Aktuální stavy zvířat jsou přebírány z centrální evidence. Program hlášení odesílá elektronicky s možností předchozího ověření správnosti hlášení.

Registr zvířat

Základní evidence zvířat provázaná se stájovým registrem. Karta zvířete - onemocnění a léčení, inseminace a březost, vážení, užitkovost, ekonomika aj.

Pastva

Zařazení zvířat na pastvu a automatický výpočet pastevních výkalů generuje záznamy na půdních blocích v agronomické evidenci hnojení.

 

   Vlastnosti systému GC ÚPRAVY®

Komplexní řešení

GC ÚPRAVY® umožní řešení na úseku evidence a nákupu půdy, agronomických a chovatelských evidencí. Můžete snadno pracovat na jednom počítači nebo v počítačové síti.

Modularita

Systém GC ÚPRAVY® je členěn do modulů, to vám umožní vybrat si jen ty části, které opravdu využijete. Systém dokáže jednotlivé moduly efektivně propojit a data sdílet. Nabídka modulů je pro snazší orientaci rozdělena dle organizační struktury podniku.

Snadné ovládání

Jednoduché, přehledné a intuitivní ovládání. Jednotný přístup do všech modulů na základě definovatelných uživatelských oprávnění. Snadná instalace a velmi rychlá implementace.Systém se přizpůsobí

Systém je vyvíjen pro rozmanité společnosti tak, aby se přizpůsobil jejich potřebám. Některá nastavení jsou na úrovni celého systému a mění chování aplikace, jiná jsou navázána na konkrétního uživatele a přinášejí mu lepší komfort práce.

Vývoj a kontrola legislativy

Veškeré legislativní změny jsou do systému průběžně zapracovávány a formou aktualizací včas poskytovány zákazníkům. Systém se dále rozvíjí, každá nová verze přináší další vylepšení a rozšíření funkcí.

Podpora uživatelů

Hot-line - poskytování telefonické nebo e-mailové podpory. Vzdálený servis přes internet na vyžádání. Individuální školení a konzultace poskytujeme dle požadavků zákazníka.


Přístup k datům

Data aplikace jsou uložena v zabezpečeném datovém centru v ČR. V rámci vašeho podniku bude možné data snadno sdílet. Do evidencí můžete přistupovat v případě potřeby z jiného střediska nebo z domova. Velmi snadné je také nastavení uživatele na novém počítači.

Zálohování dat a aktualizace

Data jsou v datovém centru pravidelně zálohována. Smluvní podmínky vám přináší jistotu ochrany vašich dat. GC ÚPRAVY® jsou nákladově efektivní, pohodlné a bezpečné řešení. Ušetříte za zálohovací média, investice do serverového software a hardware a postupy s aktualizací celého systému a vstupních dat.

Dobře vybavená kancelář

Budete mít k dispozici moderní informační systém, se kterým mohou bezproblémově pracovat zkušení pracovníci, ale který si díky moderním technologiím snadno osvojí i mladá generace.