Služby pro zemědělství

Poskytování katastrálních dat

Ušetřete při pořizování katastrálních údajů, poradíme vám.
Připravíme pro vás potřebná data pro snadnou práci s programem. Pro pracoviště evidence půdy poskytujeme data katastru nemovitostí v elektronické podobě. Rádi Vám zpracujeme předběžnou kalkulaci a poradíme vám, jakým způsobem za nákup dat ušetřit. Poskytujeme samozřejmě také mapové podklady v rozsahu celé ČR (jak v katastrech digitalizovaných – i mapy z RÚIAN – zdarma, tak v katastrech vedených ve zjednodušené evidenci). Katastrální data se do programu nahrávají automaticky prostřednictvím Internetu.

Vzdálený servis

Využijte okamžité řešení nejasností nebo problémů na dálku.
Vzdálený servis je služba k poskytování vzdálené podpory uživatelům programu GC ÚPRAVY®. Vaše pracoviště (PC) se připojí prostřednictvím Internetu na naši stálou službu hot-line a náš pracovník vám přímo na monitoru počítače pomůže při práci v aplikaci GC ÚPRAVY® tak, jako by seděl vedle vás. Cílem této služby je kvalitní odborné poradenství, konzultace a okamžité řešení potíží při práci s programem.

Odborné konzultace

Nevíte-li si rady s pracovním postupem nebo legislativou spojenou s danou evidencí? Kontaktujte nás a náš pracovník zajistí přímo ve vašem podniku odbornou konzultaci k dané problemtice nebo vám pomůže se zádáním evidencí. Zajistíme vám školení přímo nad vašimi daty.

Audit evidence půdy

Prověříme rozsah pořízených evidencí a zjistíme, zda máte dostatek parcel zajištěných před případnou ztrátou půdy. Ukážeme vám postupy pro vyhodnocení smluv v mapě. Zpracujeme statistiku smluv a vlastních pozemků porovnáme ji na půdní bloky. Společně s vámi naplánujeme postup vedoucí k nápravě zjištěných problémů.

Geodetické služby

Geodetické práce v oblasti inženýrské a katastrální geodézie. Zejména se jedná o tyto služby: zaměření erozních pozemků nebo biopásů, staveb a inženýrských sítí ve středisku, vytýčení hranic pozemků.

Agroporadenství

Získejte dotace na poradenské služby z Programu rozvoje venkova ČR.
V rámci Programu rozvoje venkova ČR má každý zemědělský podnik možnost získat dotaci na poradenské služby ve výši 80% způsobilých výdajů, ty jsou stanoveny do 50 000 Kč za rok. Pomůžeme vám s přípravou žádosti pro SZIF v rámci Programu rozvoje venkova. Poradenská služba bude z naší strany realizována až po schválení žádosti a odsouhlasení přidělení dotace na regionálním odboru SZIF. Více informací.

Pro rok 2015 zatím nebyla vyhlášena dotace ze SZIFu na podporu Agroporadenství.

Tisk velkoformátových map

Zpracujeme účelové mapy a mapová vyhodnocení pro nejrůznější účely. Zajistíme tisk:

  • hospodářských map,
  • soutisk hranic půdních bloků s leteckým snímkem,
  • porovnání půdních bloků s hranicemi parcel,
  • identifikace vlastníků pozemků,
  • přehledu v okolí hospodařících subjektů,
  • vyhodnocení omezení v krajině – eroze, ochrana přírody, ochrana vodních zdrojů,
  • vyhodnocení nitrátové směrnice,
  • plodinové mapy
  • osevní plány
  • hranice honiteb v kombinaci s katastrální mapou a leteckým snímkem.
Papírové mapy tiskneme na obyčejný papír a fotopapír do formátu A0+ (šíře 100 cm). Zajistíme zpracování na plastovou desku (materiál dibond), která je určena i pro venkovní použití a popis smazatelnými popisovači. Velikostně je omezena rozměrem 300 x 150 cm.

mapa

Tvorba webových stránek

Pro lepší propagaci podniku vytvoříme webové stránky na míru dle posledních trendů a technologií. Zajistíme jejich aktuálnost, úplnost a správu za výhodných cenových podmínek. Kromě softwaru GC Úpravy Vám rádi pomůžeme i prezentací podniku na internetu.

Provoz webových stránek je od ledna 2014 dle zákona 90/2012 Sb. povinný pro akciové společnosti, stejně jako zveřejňování povinných údajů jejich prostřednictvím. Společnosti s ručením omezeným, které již webové stránky provozují (v provozu před 1. 1. 2014) mají povinnost uvádět povinné údaje podobně jako akciové společnosti

Zpracované webové stránky:
ZOD Agro Dlouhá Loučka
ZD Mír Ratiboř
Zemědělské družstvo Unčovice
Almako
ZEPO Bořitov, družstvo
Zemědělské družstvo Těšetice

Zpracování definičních bodů parcel ve zjednodušené evidenci

Pro katastrální území, ve kterých ještě není k dispozici digitální katastrální mapa, zpracujeme definiční body pro parcely ve zjednodušené evidenci.

Definiční body Vám v kombinaci s rastrovými podklady pomohou získat kompletní přehled o půdě, na které hospodaříte podobně kvalitně jako u digitální katastrální mapy.

Zpracování digitální technické mapy areálu podniku

Při realizaci investic nebo nutných oprav v zemědělském podniku často chybí kvalitní a přesné údaje o technickém zázemí podniku. V rámci našich činností Vám nabízíme zpracování digitální technické mapy se zaměřením inženýrských sítí, podchycením infrastruktury jednotlivých objektů a modelování odtokových poměrů v areálu.

Výhodou celého řešení je včasné podchycení údajů dle místních znalců, přesné geodetické zaměření známých objektů popř. převzetí starších geodetických měření a jejich přehledné zpracování do papírové i digitální podoby.

Výsledná digitální data po zpracování slouží podniku i při zadávání nových akcí a jsou k dispozici pro projekční práce, což zrychluje a zjednodušuje investiční přípravu.

mapa

Šikmé letecké snímky

Zajistíme pořízení aktuálních šikmých leteckých snímků areálu podniku či jiné lokality. Jedná se o snímky s vysokým prostorovým rozlišením pořizované z letového modelu. Velkou výhodou je jejich aktuálnost, detailnost a cenová dostupnost. Rozsah snímaného území určuje objednatel.

mapa


Nedostupnost služby hot-line
Z důvodu čerpání řádné dovolené bude služba hot-line v pondělí 4. 7. 2016 nedostupná. více ...

Dotační metodika 2016
Užitečnou pomůckou při vyplňování a podávání žádostí o dotace je aktuální Metodická příručka k novým podmínkám poskytování přímých plateb pro rok 2016 více ...

TECHAGRO 2016
Rádi bychom vás pozvali na mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO, který se uskuteční ve dnech 3. – 7. 4. 2016. Najdete nás v Brně na Výstavišti, v pavilonu B, stánek 009 (společný stánek s Agriprintem). více ...

Setkání uživatelů 2016
Děkujeme všem uživatelům, kteří se zúčastnili Setkání v Tetčicích, Olomouci nebo Berouně. více ...

Setkání pro uživatele SW GC ÚPRAVY
Po roce jsme pro Vás opět připravili každoroční setkání uživatelů, které se koná v Berouně u Prahy – Hotel na Ostrově, v Tetčicích u Brna – Hotel u Crlíků a v Olomouci – nově v Aule Pedagogické fakulty. více ...

Omezení služby hot-line v době Vánoc.
Ve dnech 18.12.2015 a od 23.12.2015 do 3.1.2016 nebude služba hot-line aktivní vzhledem k celofiremní dovolené. Všem našim zákazníkům přejeme klidné svátky a mnoho úspěchů v novém roce 2016. více ...